1.1 Klid a pohyb tělesa 

1.  Co znamená, když řekneme, že pohyb a klid jsou relativní pojmy?
      těleso nemůže být nikdy v klidu
      těleso nemůže být nikdy v pohybu
      těleso může být v klidu a zároveň v pohybu
      těleso je jen v klidu nebo jen v pohybu
2.  Automobil jede do zatáčky. Co je vzhledem k němu v klidu?

      zpětné zrcátko
      pneumatika
      píst v motoru
      spuštěný ventilátor
3.  Červané šipky naznačují směr a velikost rychlosti letadel. Automobil stojí na zemi. Prase je v klidu vzhledem k ...

      stromu
      bílému letadlu
      automobilu
      Slunci
4.  Červané šipky naznačují směr a velikost rychlosti letadel. Automobil stojí na zemi. Prase je v pohybu vzhledem k ...

 
      hnědému letadlu
      stromu
      bílému letadlu
      psovi
5.  Která část pásu je u jedoucího bagru v klitu vzhledem k zemi?

      1
      2
      3
      4
6.  Co je to stacionární družice?

      družice, která je v určité výšce stále nad stejným bodem na Zemi (je vzhledem k Zemi v klidu)
      družice, která je v klidu vzhledem k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS)
      družice, která je v klidu vzhledem ke sluneční soustavě
      družice, která neobsahuje pohyblivé části
7.  Parašutista je v klidu vzhledem k ...

      Měsíci
      Zemi
      padáku
      letadlu
8.  Co je vzhledem k pneumatice jedoucího automobilu v klidu?

      disk kola
      blatník
      nárazník
      světlo
9.  Křídla těchto motýlů jsou vzhledem k sobě ...

      v pohybu
      v klidu
      v klidu i v pohybu
      nelze určit, protože zde není vidět Země
10.  V běžném životě vztahujeme pohyb nebo klid nejčastěji k povrchu ...
      Venuše
      Měsíce
      Slunce
      Země


Vaše jméno  

  Zobrazit správné odpovědi