1.13 Těžiště tělesa 

1.  V těžišti je působiště výsledné síly. O jakou sílu se jedná?
      tlaková síla
      gravitační síla
      magnetická síla
      těžní síla
2.  Kolik těžiští může mít jedno těleso?
      do 10 kg jedno těžiště, nad 10 kg dvě těžiště
      2
      1
      libovolný počet
3.  Kde bude těžiště trojúhelníku?

      3
      2
      1
      4
4.  Kde bude těžiště podkovy?

      2
      1
      3
      4
5.  Těžiště můžeme určit průnikem modrých tečkovaných čar. Jak je nazýváme?

      těžníky
      těžiště
      těžnice
      tíhy
6.  Kde se bude nacházet těžiště skokana do dálky?

      1
      2
      3
      4
7.  Který automobil bude mít nejníže těžiště?

      4
      3
      2
      1
8.  Která sklenice bude mít těžiště nejvýše?

      1
      2
      3
      4
9.  Který automobil bude nejstabilnější (bude mít těžiště nejníže)?

      2
      1
      3
      4
10.  Provazochodci často používají dlouhou prohnutou tyč. Proč?

      sníží své těžiště, tím jsou stabilnější
      zvýší své těžiště, tím jsou stabilnější
      kdyby padali, mohou se tyčí zachytit provazu
      aby bylo vystoupení napínavější


Vaše jméno  

  Zobrazit správné odpovědi