1.17 Zákon vzájemného působení dvou těles

1.  Který obrázek je správně, jestliže jsou všechny siloměry stejné?

      2
      1
      4
      3
2.  Jsou tyto síly v rovnováze?

      ano, jsou stejně veliké
      ne, nepůsobí na jedno těleso
      ano, jsou opačné
      ano, jsou v jené přímce
3.  Jak se nazývá síla, kterou tlačíme na těleso a jak se nazývá síla, kterou tlačí těleso na nás?
      následná a důsledná
      tlačivá a protitlačivá
      tlaková a gravitační
      akce a reakce
4.  Země a Měsíc na sebe navzájem působí přitažlivými silami. Která síla je větší? (do průměru Země se vejdou 4 Měsíce)

      síla Země (4x)
      síla Měsíce (4x)
      síla Země (2x)
      na obě tělesa působí stejně velká síla
5.  Fotbalista nakopl míč. Na koho působila větší síla?

      na fotbalistu i na míč působily stejně velké síly, které měly stejný směr 
      na fotbalistu i na míč působily stejně velké síly, ale opačné 
      větší síla působila na míč 
      větší síla působila na fotbalistu
6.  Plameny rakety působí na vzduch silou F1. Jaký směr a velikost bude mít síla, kterou působí vzduch na plameny?

      1
      2
      3
      4
7.  Na koho bude působit při srážce větší síla?

      na oba stejně velké síly, opačné
      na oba stejně velké síly, stejného směru
      1
      2
8.  Který živočich využívá při svém pohybu zákon akce a reakce jako proudový pohon (zákon vzájemného působení dvou sil)?

      klokan
      chobotnice
      moucha
      včela
9.  Dvě kuřata se přetahují o žížalu. Jedno kuře působí na žížalu silou 3 N, druhé kuře působí také silou 3 N. Jakou silou je žížala napínána?

      3 N
      6 N
      0 N
      12 N
10.  Na který palec bude působit větší síla hřebíku? (u palce 1 je špička, u palce 2 hlavička)

      na oba stejná
      1
      2
      síly působící na palce jsou v rovnováze, proto je výslednice 0 N


Vaše jméno  

  Zobrazit správné odpovědi