3.1 Zvukový rozruch 

1.  Jak vzniká zvuk?
      infračerveným zářením
      magnetizací
      chvěním tělesa
      ultrafialovým zářením
2.  Jak se jmenuje těleso, které vydává zvuk?
      zdroj zvuku
      zvukař
      zvučák
      křičák
3.  Co je to hluk?
      dechovka
      zvuk, který vznikne nepravidelným chvěním
      pravidelné kmitání
      zvuk s frekvencí vyšší než 20 kHz
4.  Co je to tón? 
      zvuk, který vznikne nepravidelným chvěním
      zvuk, který vznikne pravidelným kmitáním tělesa
      zvuk s frekvencí nižší než 16 Hz
      zvuk s frekvencí vyšší než 20 kHz
5.  Jak se jmenuje zařízení na obrázku?

      babička
      tónový generátor
      vidlička
      ladička
6.  Jak se šíří zvuk ve vzduchu?
      postupným zhušťováním a zřeďováním molekul ve směru šíření zvuku
      postupným zhušťováním a zřeďováním molekul kolmo k šíření zvuku 
      elektromagnetickou vlnou 
      elektronovým tranzitem - elektrony si postupně předávají energii 
7.  Vyber zvukový izolant:
      smrkové dřevo
      ocel
      skelná vata
      voda
8.  Vyber zvukový vodič:
      hliník
      molitan
      vata
      guma
9.  Jak bychom slyšely tento výbuch ve vzduchoprázdnu?

      slyšeli bychom ho podobně jako ve vzduchu
      neslyšeli bychom ho
      zvuk by k nám dorazil zesílený
      zvuk bychom slyšeli zkresleně (pouze vyšší tóny)
10.  Slyšíme pod vodou?

      ne, ve vodě nejsou částice, které přenáší zvuk
      ne, voda je dokonalý izolant
      ano, ale pouze ve slané vodě (částice soli přenášejí zvuk)
      ano, voda je dobrý zvukový vodič


Vaše jméno  

  Zobrazit správné odpovědi